Voorlichting is een van de belangrijke pijlers van onze stichting. Zeker aan jonge kinderen. Zij zijn immers de vrijwilligers van de toekomst. We kregen het verzoek om voorlichting te geven aan de kleuters van de Sint Bavo basisschool in Harmelen.

Erika en Jaqueline sprongen dinsdag 12 april jl. in de reserve ambulance en werden verwelkomd door de kleuters van juf Miranda. De kleuters luisterden aandachtig en vonden vooral de knuffeldieren die als patiëntjes fungeerden geweldig. Het bleek dat niet alleen de kleuters er wat van geleerd hadden, maar zeker ook de juffen. Kortom: voor iedereen was het een succesvolle en leerzame dag!