Schenken & nalaten

Financiƫle bijdragen aan SDW in de vorm van een schenking, nalatenschap of legaatstelling zijn meer dan welkom.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt dat ook voor de vennootschapsbelasting.

Wat is een schenking?

De Belastingdienst spreekt van een schenking als de schenker uit vrijgevigheid ten koste van zijn eigen vermogen de begunstigde verrijkt. De schenking kan bestaan uit het geven van een geldbedrag of een (waardevol) voorwerp, zoals een schilderij of een antieke kast.

Schenkingen (giften) aan liefdadige instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen indien deze zijn geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). SDW is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt dat ook voor de vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over schenkingen op www.belastingdienst.nl

Nalatenschap

Als u wilt bepalen wat er met uw nalatenschap gebeurt, kunt u de notaris een testament laten opstellen. U bepaalt dan aan wie en wat u wilt nalaten. Zo kunt u ook SDW in uw testament opnemen. Door SDW op te nemen in uw testament helpt u ons verder met de zorg en opvang van dieren.

U kunt ervoor kiezen ons te helpen door SDW tot erfgenaam te benoemen (erfstelling) of een legaat op te nemen in uw testament. Als u SDW tot erfgenaam of legataris in uw testament wilt benoemen, is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in uw testament is altijd mogelijk, ook daarvoor moet u bij een notaris zijn.

Kijk voor meer gedetailleerde informatie over nalatenschap op www.notaris.nl/schenken-erven-en-nalaten

Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon 0900 – 346 93 93 of op internet: www.notaris.nl

Speciale regeling belasting

Over nalatenschappen moet -boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag- belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Goede doelen die door de overheid zijn erkend (ANBI), zoals SDW, betalen geen successierechten. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die u nalaat daadwerkelijk bij SDW terechtkomt!