Donateur worden

U wilt ons steunen, financieel of in natura?

Alle dieren hebben recht op hulp. Om deze dieren goed en veilig op te kunnen vangen en te kunnen verzorgen is geld nodig. SDW heeft u daarom hard nodig!

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt dat ook voor de vennootschapsbelasting.

Er zijn twee manieren om ons financieel te steunen.

Donateur worden

U kunt donateur worden door een financiële bijdrage over te maken op rekening NL16 INGB 0001 8087 82 t.n.v. Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o., onder vermelding van “donatie, uw post- en mailadres”.

Een donatie kent geen verplichtingen en wordt na 12 maanden automatisch beëindigd, waarna verlenging mogelijk is.

Om u aan te melden als donateur of voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam en adres zodat wij u de informatie kunnen toesturen.

Als donateur kunt u zich ook aanmelden voor de digitale donateursnieuwsbrief, deze verschijnt één keer per jaar.

Giften

Uiteraard zijn wij ook heel blij met een gift. Een eenmalige financiële bijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL16 INGB 0001 8087 82 t.n.v. Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o., onder vermelding van “gift” of gebruik onderstaande knop.

 
Doneer!
 

U hebt goederen en/of diensten beschikbaar?

Mogelijk heeft u goederen en/of diensten beschikbaar die een bijdrage ten behoeve van het werk van SDW kunnen leveren. Vul ons contactformulier zo volledig mogelijk in en wij nemen graag contact met u op.