Registratie gevonden en vermiste dieren

Van ieder dier dat bij ons binnen komt, wordt een registratie gemaakt in een computerprogramma. Ook vermiste dieren worden geregistreerd, naar aanleiding van een melding van de eigenaar. Het programma dat hiervoor gebruikt wordt, is altijd up-to-date. Een actueel overzicht van gevonden en vermiste dieren binnen ons werkgebied is altijd te raadplegen op onze website.

De bij ons geregistreerde gevonden en vermiste dieren worden wekelijks verzonden naar de lokale kranten, nieuwssites en kabelkranten. Daarnaast wordt de lijst wekelijks bij verschillende lokale radiostations voorgelezen.

Opsporen eigenaar

Het belangrijkste doel van de registratie van gevonden en vermiste dieren, is om dier en eigenaar te herenigen. De lijst die bijgehouden wordt in het registratieprogramma, is voor onze telefonisten een eerste controlemogelijkheid wanneer een baasje belt om zijn of haar dier als vermist op te geven. Als het dier bij ons al gevonden is, is de match op basis van een omschrijving van het uiterlijk van het dier snel gemaakt.

Tegenwoordig zijn veel dieren gechipt. Gelukkig maar, want dit maakt het een stuk eenvoudiger om de eigenaar van een dier te traceren. In het asiel en in de dierenambulance zijn chipreaders beschikbaar waarmee gecontroleerd wordt of het dier gechipt is. In dat geval is de eigenaar eenvoudig via www.chipnummer.nl te achterhalen. Belangrijk is wel, dat de gegevens die gekoppeld zijn aan het chipnummer, door de eigenaar actueel worden gehouden!

Wanneer het gevonden dier een hond betreft, vragen onze telefonisten de melder doorgaans om in de buurt van de vindplaats een rondje te lopen met het dier. In de meeste gevallen is de eigenaar niet ver weg en zelf al op zoek naar zijn of haar hond. Zo voorkomen we dat een hond nodeloos bij ons wordt opgevangen (inclusief de stress die dat voor het dier kan geven).

Gezonde (zwerf)katten

Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen of een kat een zwerfkat is of niet. Veel katten komen regelmatig buiten en lang niet elke loslopende kat is een zwerver. Zolang een kat niet ziek of gewond is, halen wij die niet zomaar op. De ervaring leert dat 98% van de in het asiel opgenomen katten waarvan wij de eigenaar kunnen traceren, op steenworp afstand woont van de plek waar ze gevonden zijn.

Het is belangrijk om katten die mogelijk zwerven bij ons te melden. Wij kunnen het dier registreren en nakijken of de kat bij de Stichting als vermist is opgegeven. De melder kan het dier bij een dierenarts laten controleren op een chip, dit is meestal gratis.

Over het algemeen adviseren wij de melder de situatie een paar dagen in de gaten te houden en de kat niet te voeren. Vaak vragen we de melder om het dier een bandje met een labeltje om te doen met daarop een tekst waarmee de eigenaar wordt verzocht contact op te nemen met de melder. Heeft de melder geen bandje, dat staat hier een document hoe er eenvoudig een bandje gemaakt kan worden. Wanneer dit geen resultaat oplevert, of het dier zich bijvoorbeeld ophoudt in een drukke straat, dan halen we het dier op.

Verwilderde katten

Verwilderde katten zijn katten die niet of slechts met heel veel moeite benaderd en gevangen kunnen worden. Het is geen optie om dit soort dieren in het asiel te huisvesten. Wanneer wij meldingen ontvangen over dit soort katten, wordt in samenwerking met de Dierenbescherming naar een oplossing gezocht.