Organisatie

Binnen onze Stichting zijn enkel vrijwilligers werkzaam, we tellen er ruim 180. Afhankelijk van hun werkzaamheden zijn ze ondergebracht bij één van de verschillende werkgroepen of het bestuur. De medewerkers die werkzaam zijn in het dierenasiel, op de dierenambulance of bij de telefoondienst krijgen allemaal eerst een interne opleiding. Daarnaast worden regelmatig diverse lezingen en workshops voor onze vrijwilligers georganiseerd.

Werkgroepen:

• Asielbeheer en –opvang (dierenasiel)
• Hulpverlening en vervoer (dierenambulance)
• Registratie, Advies en Informatie (telefoondienst)
• Voorlichting, Publiciteit en Promotie (PR)
• Vrijwilligerszaken en Opleiding (personele zaken)

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en Algemene Bestuursleden en hun Plaatsvervangers.

Dagelijks Bestuur:

Mevr. M.M.M. (Mechtild) Stavenuiter – voorzitter (penningmeester a/i)
Mevr. C.M.H. (Karin) Heilen – 1e secretaris
Vacature– 2e secretaris
Vacature – Penningmeester
Vacature – Vicevoorzitter

Algemene bestuursleden:

Dhr. A. (Arjan) den Braber – hoofd Hulpverlening en Vervoer & Registratie, Advies en Informatie
Mevr. Y. (Yvonne) de Vries – hoofd Asielopvang en -beheer
Mevr. J (Jacqueline) Schouten– coördinator Vrijwilligerszaken
Dhr. E. (Elmar) Hilkmann – hoofd Voorlichting, Publiciteit en Promotie

Plaatsvervangers:

Mevr. Y. (Yvonne) de Vries – Vrijwilligerszaken
Mevr. L. (Larissa) Baartman – Asielopvang en –beheer
Vacature – Registratie Advies en Informatie
Vacature – Hulpverlening en Vervoer
Vacature – Voorlichting, Publiciteit en Promotie

Overzicht ANBI publicatieplicht:

Hier kunt u het “Overzicht ANBI publicatieplicht 2019” inzien. En het “financieel jaarverslag 2018“.