Over ons

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken bestaat al sinds 1981. We bieden hulp aan verschillende dieren in nood. Van honden, katten, konijnen en siervogels bij ons in het asiel, tot aan de dieren die in de prachtige natuur van onze regio leven.

Onze dierenambulance is 24/7 bereikbaar en op pad om zieke, gewonde of overleden dieren te vervoeren. Daarnaast gaan zij ook regelmatig op bezoek bij scholen voor spreekbeurten of om voorlichting te geven.

In ons dierenasiel in Harmelen verzorgen we zwerfdieren, maar ook dieren waar afstand van is gedaan. Bijvoorbeeld wanneer het baasje is overleden of om een andere reden niet meer voor zijn of haar dier kan zorgen. Het doel is om deze dieren in de tijd dat ze bij ons verblijven de nodige (medische) zorg te bieden, en een nieuw huis voor hen te vinden.

Alle dieren die vermist of gevonden worden binnen ons werkgebied registreren we in ons systeem. Al deze dieren zijn daarnaast ook op onze website te vinden. Mochten we een match zien met een ander dier in ons systeem, dan nemen we contact op met de eigenaar. Zo proberen we dieren en hun baasjes zo snel mogelijk met elkaar te herenigen.

In 2023

OPGEVANGEN

HERENIGD

 

ADOPTIES

AMBULANCE RITTEN

De organisatie

In de afgelopen jaren is onze stichting flink gegroeid en werken we inmiddels met meer dan 250 vrijwilligers. Onze stichting bestaat uit meerdere werkgroepen, een managementteam en het bestuur. Iedere medewerker valt binnen een of meerdere van deze onderdelen. Ga je aan de slag in het dierenasiel, bij de dierenambulance of als centralist? Dan krijg je eerst een interne opleiding. Daarnaast zorgen we ervoor dat we altijd op de hoogte blijven van nieuwe kennis en informatie. En deze ook delen met alle medewerkers.

Het bestuur

De leden van het bestuur richten zich op het strategische en tactische beleid. Daarbij zijn zij statutair belast met het besturen van de stichting, in de meest uitgebreide zin. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van alles wat in de werkingssfeer van de stichting wordt gedaan en nagelaten berust dus op hun schouders.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Bert Aben – voorzitter
 • Elly Verburg – penningmeester
 • Astrid Rijneker – secretaris
 • Anne Marie Jongedijk – algemeen bestuurslid
 • Carmèn Gopalrai – algemeen bestuurslid
 • Fleur van Tol – algemeen bestuurslid
 • Henk van Straaten – algemeen bestuurslid
De werkgroepen
 • Asielbeheer en –opvang (dierenasiel)
 • Hulpverlening en vervoer (dierenambulance)
 • Registratie, advies en informatie (telefoondienst)
 • Voorlichting, publiciteit en promotie (PR)
 • Vrijwilligerszaken en opleiding (personele zaken)
Nota Dierenwelzijn Woerden e.o,

In Woerden en omstreken leven enorm veel dieren. Al deze dieren geven ons veel plezier en gezelschap, en zijn voor ons vaak van recreatieve, culturele en educatieve waarde. Daarnaast spelen een aantal dieren ook een belangrijke rol binnen onze economie. Kortom, een leven zonder dieren kunnen we ons niet voorstellen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving en van grote betekenis voor de natuur om ons heen.

Maar veel van de dieren om ons heen zijn van ons afhankelijk. We moeten ons dus goed realiseren dat wij als mensen een grote verantwoordelijkheid hebben tegenover de dierenwereld. Volgens de Wet Dieren (2013) wordt ieder dier gezien als individueel wezen met een eigen leven, ervaringen en gevoelens. In diezelfde wet staan ook vijf vrijheden opgenomen die aangeven wanneer het welzijn van een dier in het geding komt. Zo moet een dier vrij zijn van:

 • honger, dorst & onjuiste voeding.
 • fysiek of fysiologisch ongemak.
 • pijn, verwondingen en ziektes.
 • angst en chronische stress.
 • beperkingen van natuurlijk gedrag.

Kan een dier door een gebrek aan een van de bovenstaande vrijheden niet meer leven zoals het hoort te doen? Dan is dat een inbreuk op het welzijn van het dier. En dat moeten we natuurlijk samen met elkaar voorkomen.

Op landelijk niveau bestaat er dus een wet waarin het dierenwelzijn is vastgelegd. Maar voor Woerden en omstreken zelf bestonden er nog geen vaste kaders of beleid. Daarom is in samenwerking met verschillende betrokken inwoners en organisaties de beleidsnota Dierenwelzijn opgesteld. Wat vinden we belangrijk als het gaat om de lokale zorg voor onze dieren? De beleidsnota biedt inzicht in wat we volgens landelijke en provinciale wetgeving moeten, maar ook wat we in Woerden en omstreken willen.

Download de beleidsnota Dierenwelzijn.

Samenwerkingen

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. is lid van de vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Deze vereniging is opgericht voor (huis)dierenasielen, opvangorganisaties van inheemse diersoorten en ambulancediensten, met als doel om alle onafhankelijke dierennoodhulporganisaties te verenigen, te behouden en te versterken. In de eerste plaats in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang dienen te worden ondergebracht. In de tweede plaats om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door dierennoodhulporganisaties en opvangen dicht bij de gemeenschap te behouden en daar onderdeel van te laten zijn.

Daarnaast werken we op dagelijkse basis samen met:

 

Ons werkgebied

Het totale werkgebied van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. omvat de volgende gemeenten met de woonkernen:

 

 • Bodegraven-Reeuwijk, DriebruggenHogebrug, De Meije, Nieuwerbrug,  Sluipwijk, Tempel en Waarder;
 • Montfoort, Linschoten;
 • Oudewater, Papekop, Hekendorp en Snelrewaard;
 • Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen,
 • Nieuwegein.
werkgebied