Over ons

Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken bestaat sinds 1981. Wij zijn geen commerciële instelling. Voor onze financiering zijn wij onder andere afhankelijk van bijdragen van gemeenten binnen ons werkgebied en van giften. Onze vrijwilligers staan dagelijks klaar voor het welzijn van de dieren in de regio.

Wij werken in de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort, Nieuwegein en Bodegraven-Reeuwijk.

Doelen van de Stichting

Het bieden van hulp aan dieren die dat nodig hebben

hulpverlening

Bij een asiel denkt men al gauw aan honden, katten en misschien konijnen. En inderdaad, voor deze dieren zet de Stichting zich in op allerlei gebieden. Naast de voor de hand liggende diersoorten echter, zijn er vele andere dieren die soms hulp kunnen gebruiken. Een goed voorbeeld hiervan is de winterhulp aan (water)vogels en vissen.

De registratie van gevonden en vermiste dieren

registratie

Wij registreren vermiste en gevonden dieren in een computerprogramma waar vanuit een actueel overzicht verschijnt op onze website. Bent u uw dier kwijt of heeft u een dier gevonden, dan kunt u hier de bij ons geregistreerde dieren bekijken. Voor meer informatie kunt u bellen naar ons informatie- en alarmnummer 0348 – 41 42 42.

(Asiel)opvang en verzorging van zowel zwerf- als afstanddieren

opvang

Belangrijk onderdeel van de Stichting is het dierenasiel Reijerscop aan de Reijerscopse Overgang in Harmelen. Hier worden zwerf- en afstandsdieren tijdelijk opgevangen met als doel om voor deze dieren een nieuw thuis te vinden.

Vervoeren van zieke, gewonde en overleden dieren; geven van voorlichting op het gebied van dieren

vervoer

De ambulancedienst rukt uit voor zwerfdieren, maar is daarnaast breed inzetbaar voor andere activiteiten. Denk aan vervoer van- en naar de dierenarts, maar ook aan het bergen van dode dieren die ter mogelijke identificatie worden meegenomen naar het asiel. Tegen betaling rijdt de ambulance in opdracht naar iedere gewenste bestemming. De ambulance wordt bovendien regelmatig ingezet tijdens voorlichtingsactiviteiten.

 

Samenwerking

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. werkt samen met:

De Stichting is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41172725 en bij Bureau I&R-HKB van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onder nummer UBN 2662453.

De Stichting is lid van de NFDO. De vereniging Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO) is opgericht voor (huis)dierenasielen, opvangorganisaties van inheemse diersoorten en ambulancediensten, met als doelstelling om alle onafhankelijke dierennoodhulporganisaties te verenigen, te behouden en te versterken. In de eerste plaats in het belang van de (zwerf)dieren, die zo snel en met zo min mogelijk stress in een adequate opvang dienen te worden ondergebracht. In de tweede plaats om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door dierennoodhulporganisaties en opvangen dicht bij de gemeenschap te behouden en daar onderdeel van te laten zijn.

Keurmerken

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken besteedt haar geld zoveel mogelijk aan zaken die direct bijdragen aan het dierenwelzijn binnen het werkgebied. Om deze reden heeft de stichting ervoor gekozen geen geld te spenderen aan (te) dure keurmerken voor fondswerving.

Tarieven

Hier vindt u de door ons gehanteerde tarieven voor asielopvang, afname asieldieren, opname afstandsdieren en dierenambulance vervoer.