Niet alleen voor Oekraïense vluchtelingen is onderdak noodzakelijk, ook hun huisdieren hebben een veilig thuis nodig, vindt de Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties (NFDO). Stichting Dierenhulpverlenging Woerden e.o. houdt in dierenasiel Reijerscop de deur open om huisdieren van vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland tijdelijk op te vangen.


Versoepelde regels

Vanwege de uitzonderlijke situatie hoeven vluchtelingen nu alleen overgangspapieren in te vullen om hun huisdier de grens over te krijgen. Inmiddels voeren veel landen, waaronder Nederland, een versoepeling van de regels in rond het meenemen van huisdieren uit Oekraïne. Dit betekent dat ook in Nederland vluchtelingen kunnen arriveren die huisdieren bij zich hebben.

Een tijdelijke plek voor huisdieren van Oekraïense vluchtelingen in de regio
In de noodopvangcentra die in vele plaatsen in Nederland zullen worden ingericht voor de vluchtelingen zal niet overal plek zijn voor eventuele huisdieren. Opvang van de huisdieren is voor mensen en zeker ook voor vluchtelingen erg belangrijk: de dieren worden vaak gezien als een gezinslid en mensen ervaren troost door de nabijheid van het dier. Afstand doen van hun dier levert eveneens een traumatiserende ervaring op, dus dat proberen wij te voorkomen door op een goede manier waar mogelijk tijdelijke opvang te bieden. Wij zullen dit ook kenbaar maken aan de diverse gemeenten in ons werkgebied die mogelijk ook noodopvangcentra gaan inrichten.

De Stichting Dierenhulpverlening Woerden staat in nauw contact met de NFDO voor afstemming en advies.