Het 25-jarig jubileum

13 februari 2006

De stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken viert dit jaar
haar 25-jarig jubileum. Tijdens deze periode is de stichting uitgegroeid tot een
professioneel opererende organisatie die een steeds groter werkgebied in de regio
bestrijkt. De ruim 100 vrijwilligers, waaronder telefonistes, dierenambulancechauffeurs
en asielmedewerkers, hebben in de loop der jaren al meer dan duizenden dieren
opgevangen en geholpen.  De receptie om dit heugelijke feit te vieren vond afgelopen vrijdag 10 februari plaats en
kreeg nog een extra feestelijk tintje door de koninklijke onderscheiding die door locoburgemeester Van der Woude werd uitgereikt aan Piet Willemse. De heer Willemse werd
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau als blijk van waardering voor zijn
jarenlange inzet en betrokkenheid bij de dierenhulpverlening. De heer Willemse is een
zeer belangrijke peiler bij de totstandkoming van de huidige organisatie van de Stichting
Dierenhulpverlening Woerden e.o., niet alleen door zijn betrokkenheid bij het dier, maar
ook en vooral door zijn kennis en inzet, volharing en geduld. De heer Willemse is al 25
jaar bestuurslid en penningmeester, al enige jaren vervult hij tevens de functie van hoofd
asielopvang en –beheer en rijdt hij wanneer nodig op de dierenambulance.
Ook de heer Bremer, medeoprichter, oud voorzitter en thans algemeen adviseur, werd
door de voorzitter in het zonnetje gezet voor zijn inzet de afgelopen 25 jaar.

Het ontstaan van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken voert terug
naar het begin van de jaren zeventig, toen de gemeente onder steeds grotere druk kwam
te staan in verband met de opvang van zwerfdieren. In die jaren zorgde de gemeente
zelf voor de opvang van dieren op het stadserf. De Woerdense bevolking uitte daarop
echter steeds meer kritiek. Een aantal mensen heeft vervolgens tot 1980 zelf deze taak
op zich genomen, met eigen vervoer.

In 1981 werd door hen de Stichting Dierenhulpverlening opgericht, met asielruimte in
dierenpension ‘De vrijheid’. In 1983 kon de Stichting de eerste dierenambulance
aanschaffen en vanaf 1987 kon men voor de opvang van dieren gebruik gaan maken van
de faciliteiten van de familie Slomp aan het Singelspoor te Woerden. Hier is het asiel nu
nog steeds gevestigd.

“Wij zijn er trots op wat wij, dankzij de hulp van onze vrijwilligers en de steun van de
mensen in ons hele werkgebied, tot nu toe bereikt hebben”, aldus medeoprichter Piet
Willemse. “Toch blijven wij ernaar streven om de dierenhulp nog verder te verbeteren.
Wij zijn heel tevreden met het huidige asiel in Woerden, maar om diverse redenen is het
noodzakelijk om in de nabije toekomst een nieuw dierenasiel te realiseren. Hierover zijn
wij al enige tijd in gesprek met diverse gemeentes. We hopen hier op korte termijn meer
duidelijkheid over te krijgen”.

“De Stichting Dierenhulpverlening Woerden en omstreken krijgt bijdragen van de
gemeentes waarmee samen wordt gewerkt. “Dit dekt echter maar een deel van de
kosten”, zegt Mechtild Stavenuiter, voorzitter van De Stichting Dierenhulpverlening
Woerden. “De afgelopen 25 jaar dierenhulpverlening is mogelijk gemaakt door de
financiële steun van vele mensen. Gulle giften, erfenissen, collecteopbrengsten,
donateurs en sponsors hebben gezorgd dat de dieren in de regio op onze hulp konden en
kunnen rekenen. Onze grote dank daarvoor. Uiteraard blijft uw steun altijd welkom en
nodig. Ook kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Meer informatie hierover en
over de stichting in het algemeen vindt u op onze vernieuwde website
www.dierenhulpverleningwoerden.nl ”.