Organisatie

Binnen onze Stichting zijn enkel vrijwilligers werkzaam, we tellen er ruim 180. Afhankelijk van hun werkzaamheden zijn ze ondergebracht bij één van de verschillende werkgroepen of het bestuur. De medewerkers die werkzaam zijn in het dierenasiel, op de dierenambulance of bij de telefoondienst krijgen allemaal eerst een interne opleiding. Daarnaast worden regelmatig diverse lezingen en workshops voor onze vrijwilligers georganiseerd.

Werkgroepen:

• Asielbeheer en –opvang (dierenasiel)
• Hulpverlening en vervoer (dierenambulance)
• Registratie, Advies en Informatie (telefoondienst)
• Voorlichting, Publiciteit en Promotie (PR)
• Vrijwilligerszaken en Opleiding (personele zaken)

Bestuur:

Het bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur en Algemene Bestuursleden en hun Plaatsvervangers.

Dagelijks Bestuur:

Mevr. M.M.M. (Mechtild) Stavenuiter – voorzitter
Mevr. Y.H.E. (Yvonne) van Woudenberg – vicevoorzitter
Vacature – penningmeester
Mevr. (Ina) K. Bunnik – 1e secretaris
Mevr. Y.M. (Yvon) van Zwieten – 2e secretaris (tevens penningmeester a.i.)
Dhr. M.R. (Marc) van Joost – hoofd Voorlichting, Publiciteit en Promotie

Algemene bestuursleden:

Dhr. A. (Arjan) den Braber – hoofd Hulpverlening en Vervoer & Registratie, Advies en Informatie
Mevr. V. (Veronique) Goes – hoofd Vrijwilligerszaken
Mevr. M. (Marjolein) Weijers – hoofd Asielopvang en -beheer

Plaatsvervangers:

Vacature – Registratie Advies en Informatie
Vacature – Asielopvang en –beheer
Vacature – Hulpverlening en Vervoer
Mevr. Y.H.E. (Yvonne) van Woudenberg – Voorlichting, Publiciteit en Promotie
Vacature – Vrijwilligerszaken

Overzicht ANBI publicatieplicht:

Hier kunt u het “Overzicht ANBI publicatieplicht 2016” inzien. En het “financieel jaarverslag 2015”.